USTVARITE PROFIL MOJ TELEKOM

Še nimate svojega profila na Mojem Telekomu?

Vpišite e-naslov in geslo, s katerima boste dostopali do svojega profila na portalu Moj Telekom.

Vnesli ste nedovoljen posebni znak. Dovoljeni posebni znaki so ! * + , - . / : ; ? @ _.
Presegli ste število znakov.

Geslo mora vsebovati:

14 do 32 znakov
1 veliko in 1 malo črko
1 številko
1 poseben znak

Omejene pravice za dostop

Kako do pravic za polni dostop?

  • Naročniki storitev:
    S kodo Telekom ID: Koda Telekom ID je vaša osebna unikatna koda, s katero povežete svoj profil na portalu Moj Telekom s storitvami Telekoma Slovenije, ki jih uporabljate.

  • Pridobi Telekom ID

  • Niste naročnik storitev
    Uporabniki, ki niste naročniki storitev, do katerih želite dostopati, vam možnost dostopa z lahko zagotovijo naročniki storitev.

  • Podrobneje

Omejene pravice za dostop

    Pri izbranem razmerju nimate pravic za urejanje sprememb.