SLO

Ponudba Predplačniški mobilni internet je bila s 16. 1. 2024 ukinjena.

Uporabniki lahko še naprej uporabljate svojo predplačniško številko pod pogoji tarife Mobi. Registrirajte in prijavite se v Moj Telekom, svojo številko predplačniški mobilni internet, ki je sedaj račun Mobi, pa dodajte v svoj profil.ENG

Prepaid Mobile Internet plan was discontinued on January 16, 2024.

Users can continue to use your prepaid number under Mobi tariff terms. Register and log in to Moj Telekom. The prepaid mobile internet number, which is now a Mobi account, just connect with your profile.