SLO

Portal Predplačniški mobilni internet


Onemogočen dostop

Do portala lahko dostopajo le uporabniki predplačniškega mobilnega interneta v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Dostop do portala prek drugih WiFi-omrežij ni mogoč.ENG

Prepaid Mobile Internet Portal


Access denied

Access to the portal is only available to users of Prepaid Mobile Internet connected in the Telekom Slovenije mobile network. WiFi access via other networks is not possible.